Corporate credit risk modeling and the macroeconomy

K. Carling, T. Jacobson, J. Lindé, K. Roszbach

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

121 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)845-868
Aantal pagina's24
TijdschriftJournal of Banking & Finance
Volume31
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 2007
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit