Corporate-Governmental Networks In The Netherlands (Traces Of Power III)

Robert J. Mokken, Frans N. Stokman

OnderzoeksoutputAcademic

72 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Aantal pagina's0
TijdschriftSocial Networks
Volume1
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 1978

Citeer dit