Corporate restructuring: meer dan "downsizing" alleen

O. Couwenberg, H.W. Volberda

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)298 - 301
Aantal pagina's4
TijdschriftTijdschrift voor Bedrijfsadministratie
Volume1235
StatusPublished - 2000

Citeer dit