Correction: A visible-light-driven molecular motor based on barbituric acid

Kim Kuntze, Daisy R S Pooler, Mariangela Di Donato, Michiel F Hilbers, Pieter van der Meulen, Wybren Jan Buma, Arri Priimagi, Ben L Feringa*, Stefano Crespi*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Erratum

7 Downloads (Pure)

Samenvatting


Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)9227
Aantal pagina's1
TijdschriftChemical Science
Volume14
Nummer van het tijdschrift34
Vroegere onlinedatum21-aug.-2023
DOI's
StatusPublished - 14-sep.-2023

Citeer dit