Correction: Dipole-induced asymmetric conduction in tunneling junctions comprising self-assembled monolayers

Andrii Kovalchuk, David A. Egger, Tarek Abu-Husein, Egbert Zojer, Andreas Terfort, Ryan C. Chiechi*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
171 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Aantal pagina's3
TijdschriftRSC Advances
Volume6
Nummer van het tijdschrift80
DOI's
StatusPublished - 2016

Citeer dit