Correction: Persisting Social Participation Restrictions among Former Buruli Ulcer Patients in Ghana and Benin (vol 8, pg e3303, 2014)

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

202 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummere3418
Aantal pagina's1
TijdschriftPLoS Neglected Tropical Diseases
Volume8
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusPublished - 1-dec-2014

Citeer dit