Correction: Return to sports after ACL injury 5 years from now: 10 things we must do (Journal of Experimental Orthopaedics, (2022), 9, 1, (73), 10.1186/s40634-022-00514-7)

Alli Gokeler*, Alberto Grassi, Roy Hoogeslag, Albert van Houten, Tim Lehman, Caroline Bolling, Matthew Buckthorpe, Grant Norte, Anne Benjaminse, Pieter Heuvelmans, Stefano Di Paolo, Igor Tak, Francesco Della Villa

*Bijbehorende auteur voor dit werk

    Onderzoeksoutput: Erratum

    Filter
    Review article

    Zoekresultaten