Correction: The effect of treatment and clinical course during Emergency Department stay on severity scoring and predicted mortality risk in Intensive Care patients

Bart G J Candel*, Wouter Raven, Heleen Lameijer, Wendy A M H Thijssen, Fabian Termorshuizen, Christiaan Boerma, Nicolette F de Keizer, Evert de Jonge, Bas de Groot

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput

5 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)132
TijdschriftCritical care (London, England)
Volume26
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 11-mei-2022
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit