Correction to: [89Zr]Zr-cetuximab PET/CT as biomarker for cetuximab monotherapy in patients with RAS wild-type advanced colorectal cancer

E. J. van Helden, S. G. Elias, S. L. Gerritse, S. C. van Es, E. Boon, M. C. Huisman, N. C. T. van Grieken, H. Dekker, G. A. M. S. van Dongen, D. J. Vugts, R. Boellaard, C. M. L. van Herpen, E. G. E. de Vries, W. J. G. Oyen, A. H. Brouwers, H. M. W. Verheul, O. S. Hoekstra, C. W. Menke-van der Houven van Oordt*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2481-2481
Aantal pagina's1
TijdschriftEuropean Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging
Volume47
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusPublished - sep-2020

Citeer dit