Correction to "Benchmark of Generic Shapes for Macrocycles"

Atilio Reyes Romero, Angel Jonathan Ruiz-Moreno, Matthew R Groves, Marco Velasco-Velázquez, Alexander Dömling*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Erratum

45 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)3158
TijdschriftJournal of chemical information and modeling
Volume61
Nummer van het tijdschrift6
Vroegere onlinedatum25-mei-2021
DOI's
StatusPublished - 28-jun.-2021

Citeer dit