Correction to “Charge Recombination Suppressed by Destructive Quantum Interference in Heterojunction Materials”

Onderzoeksoutput: Erratum

29 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)3659-3659
Aantal pagina's1
TijdschriftThe Journal of Physical Chemistry Letters
Volume7
Nummer van het tijdschrift18
DOI's
StatusPublished - 15-sep.-2016

Citeer dit