(Correction to) Ecological footprint of your denim jeans: production knowledge and green consumerism (Apr, 10.1007/s11625-022-01131-0, 2022)

Fahad Asmi, Qingyu Zhang*, Muhammad Azfar Anwar, Kristina Linke, Younes Ben Zaied*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Erratum

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer2649
Aantal pagina's1
TijdschriftSustainability Science
Volume17
Vroegere onlinedatum21-mei-2022
DOI's
StatusPublished - nov.-2022

Citeer dit