Correction to: Neodymium as an alternative contrast for uranium in electron microscopy

Jeroen Kuipers, Ben N G Giepmans*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Erratum

Samenvatting

After publication of our article, it has come to our attention that the legend.

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)683
Aantal pagina's1
TijdschriftHistochemistry and cell biology
Volume154
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - dec.-2020

Citeer dit