Correction to: Outcomes of parathyroidectomy versus calcimimetics for secondary hyperparathyroidism and kidney transplantation: a propensity-matched analysis

Dutch Hyperparathyroidism Study Group, Ezra Y Koh, Willemijn Y van der Plas, Roderick R Dulfer, Robert A Pol, Schelto Kruijff, Joris I Rotmans, Natasha Appelman-Dijkstra, Abbey Schepers, Martin H de Borst, Ewout J Hoorn, Tessa M van Ginhoven, Els J M Nieveen van Dijkum, Liffert Vogt, Anton F Engelsman*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput

1 Citaat (Scopus)
14 Downloads (Pure)

Zoekresultaten