Correction to Pd-Catalyzed de Novo Assembly of Diversely Substituted Indole-Fused Polyheterocycles

Qian Wang, Angelina Osipyan, Markella Konstantinidou, Roberto Butera, Kumchok C Mgimpatsang, Svitlana V Shishkina, Alexander Dömling*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Erratum

73 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer8295
Pagina's (van-tot)8295
Aantal pagina's1
TijdschriftThe Journal of Organic Chemistry
Volume85
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusPublished - 19-jun.-2020

Citeer dit