Correction to: Principles of Motor Learning to Support Neuroplasticity After ACL Injury: Implications for Optimizing Performance and Reducing Risk of Second ACL Injury (vol 49, pg 853, 2019)

Alli Gokeler*, Dorothee Neuhaus, Anne Benjaminse, Dustin R. Grooms, Jochen Baumeister

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  Onderzoeksoutput

  7 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)979
  Aantal pagina's1
  TijdschriftSports Medicine
  Volume49
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusPublished - jun.-2019

  Citeer dit