Correction to: Psychedelics for the treatment of depression, anxiety, and existential distress in patients with a terminal illness: a systematic review

Nina Schimmers*, Joost J Breeksema, Sanne Y Smith-Apeldoorn, Jolien Veraart, Wim van den Brink, Robert A Schoevers

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput

1 Citaat (Scopus)
16 Downloads (Pure)
Filter
Review article

Zoekresultaten