Correction to: Rewiring of glucose metabolism defines trained immunity induced by oxidized low-density lipoprotein

Samuel T. Keating, Laszlo Groh, Kathrin Thiem, Siroon Bekkering, Yang Li, Vasiliki Matzaraki, Charlotte D. C. C. van der Heijden, Jelmer H. van Puffelen, Ekta Lachmandas, Trees Jansen, Marije Oosting, L. Charlotte J. de Bree, Valerie A. C. M. Koeken, Simone J. C. F. M. Moorlag, Vera P. Mourits, Janna van Diepen, Rinke Stienstra, Boris Novakovic, Hendrik G. Stunnenberg, Reinout van CrevelLeo A. B. Joosten, Mihai G. Netea, Niels P. Riksen*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademic

  1 Citaat (Scopus)
  13 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1051-1051
  Aantal pagina's1
  TijdschriftJournal of Molecular Medicine
  Volume98
  Nummer van het tijdschrift7
  DOI's
  StatusPublished - jul-2020

  Citeer dit