Correction to: Spontaneous discontinuation of distressing auditory verbal hallucinations in a school-based sample of adolescents: A longitudinal study

Vera Brink*, Catheleine van Driel, Saliha El Bouhaddani, Klaas J Wardenaar, Lieke van Domburgh, Barbara Schaefer, Marije van Beilen, Agna A Bartels-Velthuis, Wim Veling

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Zoekresultaten