Correction to: Using Structural Equation Modeling to Analyze Handwriting of Children and Youth with Autism Spectrum Disorder (Journal of Autism and Developmental Disorders, (2022), 10.1007/s10803-022-05741-6)

Nellie van den Bos*, Suzanne Houwen, Marina Schoemaker, Sara Rosenblum

*Corresponding author voor dit werk

Onderzoeksoutput

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Correction to: Using Structural Equation Modeling to Analyze Handwriting of Children and Youth with Autism Spectrum Disorder (Journal of Autism and Developmental Disorders, (2022), 10.1007/s10803-022-05741-6)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Nursing and Health Professions