CORRELATION BETWEEN SERUM ALKALINE-PHOSPHATASE AND LOCALIZATION OF ALKALINE-PHOSPHATASE IN LIVER

J KOUDSTAAL, AP RUNSINK, M VANDERSANDT, MJ HARDONK

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  5 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)129-138
  Aantal pagina's10
  TijdschriftActa histochemica
  StatusPublished - 1975

  Citeer dit