Correlative microscopy reveals abnormalities in type 1 diabetes

Vertaalde titel van de bijdrage: Gecorreleerde microscopie onthult abnormale cellen bij type 1 diabetes

  Onderzoeksoutput

  1215 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Microscopische technieken zijn van grote waarde voor onderzoek naar de regulatie van leven en ziekte op het niveau van cellen en moleculen. Ons lab maakt geroutineerd gebruik van een manier om op grote schaal elektronenmicroscopie (EM) data op te nemen, nanotomie voor nano-anatomie. Een database met donor materiaal van type 1 diabetes (T1D) patiënten werd aangemaakt om het ziekteverloop op hoge resolutie te kunnen bestuderen. Echter, deze grote hoeveelheid data is alleen in grijswaardes en daardoor moeilijk te analyseren. Met gecorreleerde licht microscopie (LM) en EM (CLEM) worden moleculen specifiek zichtbaar gemaakt met behulp van fluorescentie wat vervolgens in een hoge resolutie context geplaatst met EM. Het doel van dit proefschrift was om nieuwe CLEM probes en targeting technieken te ontwikkelen en te implementeren om de analyse van onder andere de nanotomie data te verbeteren. Na het labelen van reeds ingebed materiaal met quantum dots, gecombineerd met een nieuw ontwikkelde ‘kleurenEM’ toepassing werden in nanotomie datasets van zowel een T1D rat model als in het humane donormateriaal afwijkende cellen gevonden in de eilandjes van Langerhans met zowel exocriene als endocriene karakteristieken. Eerste resultaten van functionele vervolgproeven suggereren dat schade aan de exocriene pancreas mogelijk een pro-inflammatoire reactie door insuline producerende bètacellen kan veroorzaken in een vroeg stadium van T1D. Samenvattend geeft dit proefschrift ten eerste een overzicht van recente CLEM ontwikkelingen inclusief een praktische handleiding. Daarnaast werd efficiënte labeling op EM materiaal geoptimaliseerd in combinatie met verbeterde detectie methodes, wat vervolgens tot nieuwe inzichten in de T1D pathogenese heeft geleid.
  Vertaalde titel van de bijdrageGecorreleerde microscopie onthult abnormale cellen bij type 1 diabetes
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Sibon, Ody, Supervisor
  • Giepmans, Ben, Co-supervisor
  • Gerritsen, H.C., Beoordelingscommissie, Externe Persoon
  • Hillebrands, Jan-Luuk, Beoordelingscommissie
  • Reits, Eric, Beoordelingscommissie, Externe Persoon
  Datum van toekenning4-apr.-2018
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-6295-875-3
  StatusPublished - 2018

  Citeer dit