Correspondence regarding "T-box protein 4 mutation causing pulmonary arterial hypertension and lung disease": a single-centre case series

Samara M A Jansen, Lieke van den Heuvel, Lilian J Meijboom, Suzanne I M Alsters, Anton Vonk Noordegraaf, Arjan Houweling, Harm Jan Bogaard

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Aantal pagina's4
TijdschriftEuropean Respiratory Journal
Volume55
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - 2020
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit