Corrigendum: “Purification and use of Escherichia coli peptide deformylase for peptide deprotection in chemoenzymatic peptide synthesis” [Protein Expr. Purif. 89 (2013) 73–79]

Claudia Di Toma, Theo Sonke, Peter J. Quaedflieg, A. F. Volker Wagner, Dick B. Janssen*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)141
Aantal pagina's1
TijdschriftProtein Expression and Purification
Volume90
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - aug.-2013

Citeer dit