Corrigendum to “1H NMR analysis of the lactose/β-galactosidase-derived galacto-oligosaccharide components of Vivinal® GOS up to DP5” [Carbohydr. Res. 400 (2014) 59–73]

Sander S. van Leeuwen, Bas J. H. Kuipers, Lubbert Dijkhuizen*, Johannis P. Kamerling

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput

3 Citaten (Scopus)
50 Downloads (Pure)

Zoekresultaten