Corrigendum to 'A plant-level analysis of the spill-over effects of the German Energiewende' [Appl. Energy 183 (2016) 1259–1271]

Machiel Mulder, Bert Scholtens*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

201 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1316
Aantal pagina's1
TijdschriftApplied Energy
Volume190
DOI's
StatusPublished - 15-mrt-2017

Citeer dit