Corrigendum to “A risk-averse competitive newsvendor problem under the CVaR criterion” [Int. J. Prod. Econ. 156 (2014) 13–23]

Meng Wu, Stuart X. Zhu*, Ruud H. Teunter

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Downloads (Pure)
Filter
Article

Zoekresultaten