Corrigendum to: Associations between illness cognitions and health-related quality of life in the first year after diagnosis of amyotrophic lateral sclerosis (vol 132, 109974, 2020)

E. T. Kruitwagen-van Reenen*, M. W. M. Post, A. van Groenestijn, L. H. van den Berg, J. M. A. Visser-Meily

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)

Citeer dit