Corrigendum to "Early phenotypic differences between Parkinson's disease patients with and without freezing of gait" (vol 20, pg 604, 2014)

J. M. Hall*, J. M. Shine, C. C. Walton, M. Gilat, Y. P. T. Kamsma, S. L. Naismith, S. J. G. Lewis

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  Onderzoeksoutput: Erratum

  1 Citaat (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1040-1040
  Aantal pagina's1
  TijdschriftParkinsonism & Related Disorders
  Volume20
  Nummer van het tijdschrift9
  DOI's
  StatusPublished - sep.-2014

  Citeer dit