Corrigendum to "Hodgkin Lymphoma Cell Lines Are Characterized by a Specific miRNA Expression Profile" (vol 11, pg 167, 2009)

J. H. Gibcus, L. P. Tan, G. Harms, R. N. Schakel, D. de Jong, T. Blokzijl, P. Moller, S. Poppema, B. J. Kroesen, A. van den Berg*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

59 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)226
Aantal pagina's1
TijdschriftNeoplasia
Volume20
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - feb-2018

Citeer dit