Corrigendum to "Investigating changes in axonal density and morphology of glaucomatous optic nerves using fixel-based analysis" [Eur. J. Radiol. 133, December, 2020, 109356]

Shereif Haykal*, Nomdo M Jansonius, Frans W Cornelissen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Artikelnummer109555
Aantal pagina's1
TijdschriftEuropean Journal of Radiology
Volume136
Vroegere onlinedatum23-jan-2021
DOI's
StatusPublished - mrt-2021

Citeer dit