Corrigendum to "NF-κB p65 serine 467 phosphorylation sensitizes mice to weight gain and TNFα-or diet-induced inflammation" [Biochim. Biophys. Acta Mol. Cell Res., 1864 (2017): 1785-1798]

Tabea Riedlinger, Marleen B Dommerholt, Tobias Wijshake, Janine K Kruit, Nicolette Huijkman, Daphne Dekker, Mirjam Koster, Niels Kloosterhuis, Debby P Y Koonen, Alain de Bruin, Darren Baker, Marten H Hofker, Jan van Deursen, Johan W Jonker, M Lienhard Schmitz, Bart van de Sluis*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

25 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer119008
Aantal pagina's2
TijdschriftBiochimica et Biophysica Acta - Molecular Cell Research
Volume1868
Nummer van het tijdschrift6
Vroegere onlinedatum2021
DOI's
StatusPublished - mei-2021

Citeer dit