Corrigendum to Peer and self-reports of victimization and bullying: Their differential association with internalizing problems and social adjustment (vol 50, pg 759, 2012)

Thijs Bouman*, Matty van der Meulen, Frits A. Goossens, Tjeert Olthof, Marjolijn M. Vermande, Elisabeth A. Aleva

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)435
Aantal pagina's1
TijdschriftJournal of School Psychology
Volume51
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - jun.-2013

Citeer dit