Corrigendum to 'Propofol-based anaesthesia versus sevoflurane-based anaesthesia for living donor kidney transplantation: results of the VAPOR-1 randomized controlled trial' (Br J Anaesth 2017; 118: 720-32)

Gertrude J. Nieuwenhuijs-Moeke*, Vincent B. Nieuwenhuijs, Marc A. J. Seelen, Stefan P. Berger, Marius C. van den Heuvel, Johannes G. M. Burgerhof, Petra J. Ottens, Rutger J. Ploeg, Henri G. D. Leuvenink, Michel M. R. F. Struys

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)340-341
Aantal pagina's2
TijdschriftBritish Journal of Anaesthesia
Volume126
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - jan-2021

Citeer dit