Corrigendum to ‘The Role of Marketing in Digital Business Platforms’ [Journal of Interactive Marketing 51 (2020) p. 72–90] (Journal of Interactive Marketing (2020) 51 (72–90), (S1094996820300876), (10.1016/j.intmar.2020.04.006))

Arvind Rangaswamy, Nicole Moch*, Claudio Felten, Gerrit van Bruggen, Jaap E. Wieringa, Jochen Wirtz

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Erratum

1 Citaat (Scopus)
18 Downloads (Pure)

Zoekresultaten