Corrigendum Winner of the Philosophical Explorations Essay prize 2012: 'Educated intuitions. Automaticity and rationality in moral judgement' (vol 15, pg 255, 2012)

Hanno Sauer*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)96
Aantal pagina's1
TijdschriftPhilosophical Explorations
Volume16
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 1-mrt-2013

Citeer dit