Corruptie in het paradijs: Lord of the Flies als psychologisch experiment

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)553-560
TijdschriftDe Psycholoog
Volume43
StatusPublished - 2008

Citeer dit