Corruptie in Indonesië: The Impact of institutional change, norms, and networks

Mala Sondang Silitonga

  Onderzoeksoutput

  1971 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  De afgelopen decennia zijn de zorgen over corruptie in de publieke sector in Indonesië toegenomen. Dit heeft een negatieve invloed op onder andere de economische ontwikkeling, het toekennen van publieke middelen en goed bestuur. Daarom is het bestrijden van corruptie een van de belangrijkste onderwerpen die de Indonesische regering op alle niveaus wil aanpakken. De regering heeft veel geïnvesteerd in het opzetten van institutionele kaders die bedoeld zijn om corruptie in Indonesië te bestrijden. Voorbeelden hiervan zijn het hervormen van overheidsinstanties door het overheidssysteem te decentraliseren, anticorruptiewetgeving te ontwikkelen en uit te voeren, en anticorruptie-instanties te versterken. Maar in de praktijk lijken deze pogingen om formele instituties te versterken in de strijd tegen corruptie onvoldoende te zijn. Dit onderzoek is een aanvulling op bestaand onderzoek naar corruptie doordat het een sociologisch perspectief op corruptie biedt. Het onderzoek kijkt naar de rol van informele instituties, waaronder sociale relaties, normen en cultuur, die van invloed zijn op het gedrag van overheidsfunctionarissen die zich bezighouden met corrupte activiteiten. Het onderzoek stelt dat alleen het versterken van formele instituties waarschijnlijk niet voldoende is om corruptie in Indonesië uit te roeien. Het onderzoek oppert dat de sociale relaties en normen van overheidsfunctionarissen kunnen bijdragen aan een effectievere organisatie en implementatie van formele instituties die zich bezighouden met het bestrijden van corruptie. In het geval van het onderzoek naar corruptie in Indonesië bevindt deze aanpak zich nog in een vroeg stadium, omdat het meeste onderzoek wordt gedomineerd door een economisch perspectief op corruptie. Het onderzoek richt zich op de vraag hoe verschillen in overheidsomstandigheden in Indonesië van invloed zijn op variaties in corruptienetwerken (i.e. dyadische en triadische inbedding op het niveau van actor en casus). De nadruk ligt hierbij op het effect van decentralisatie op de aard en gangbaarheid van corruptienetwerken in Indonesië. Ook richten we ons op sociale normen en het effect van prikkels met betrekking tot corrupt gedrag. We stellen dat de corrupte intenties van individuen kunnen worden beïnvloed door het gedrag van anderen in organisaties. Uit dit onderzoek blijkt dat correct gedrag van leiders en collega’s mogelijke prikkels kunnen zijn voor hooggeplaatste ambtenaren om zich niet te laten omkopen.
  Vertaalde titel van de bijdrageCorruptie in Indonesië
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Wittek, Rafael, Supervisor
  • Heyse, Liesbet, Co-supervisor
  • Flache, Andreas, Beoordelingscommissie
  • Hermes, Niels, Beoordelingscommissie
  • van Witteloostuijn, Arjen, Beoordelingscommissie
  Datum van toekenning8-feb-2018
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-034-0323-6
  Elektronische ISBN's978-94-034-0322-9
  StatusPublished - 2018

  Citeer dit