Cort van der Linden (1846-1935), prime minister in wartime, a political biography

Jan Drentje*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)122-123
  Aantal pagina's2
  TijdschriftTijdschrift voor Geschiedenis
  Volume122
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 2009

  Citeer dit