Cortical Myoclonus in a Young Boy with GOSR2 Mutation Mimics Chorea

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)61-63
Aantal pagina's3
TijdschriftMovement Disorders Clinical Practice
Volume2
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - mrt.-2015

Citeer dit