Cortisol and alpha-Amylase Secretion Patterns between and within Depressed and Non-Depressed Individuals

Sanne H. Booij*, Elisabeth H. Bos, Mara E. J. Bouwmans, Martijn van Faassen, Ido P. Kema, Albertine J. Oldehinkel, Peter de Jonge

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

66 Citaten (Scopus)
342 Downloads (Pure)

Zoekresultaten