Cosmetische ingrepen tijdens orthognathische chirurgie

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

331 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het doel van een gecombineerde orthodontisch-chirurgische behandeling is correctie van de dysgnathie en de gestoorde gebits­occlusie met als resultaat verbetering van de functie. In toenemende mate wordt aanvullend aan de kaakosteotomie gebruikgemaakt van esthetische correcties om meer harmonie in het gelaat en/of gezichtsverjonging te bereiken. Hierbij valt onder andere te denken aan contour- of projectieverbetering door een transorale zygoma­osteotomie of het aanbrengen van een alloplastisch implantaat. Door lipofilling kunnen contourveranderingen van de weke delen worden gerealiseerd. Submentaal vetsurplus kan worden gecorrigeerd door liposuctie of lipectomie om de kin-halshoek te normaliseren. Een flapoor correctie en een beperkte neuscorrectie kunnen ook worden gecombineerd met een kaakosteotomie, terwijl een ooglidcorrectie en een liplift bij de oudere osteotomiepatiënt kunnen worden toegepast voor gezichtsverjonging. Deze esthetische correcties kunnen veelal gelijktijdig met de kaakosteotomie worden uitgevoerd en bijdragen aan een grote patiënttevredenheid.
Vertaalde titel van de bijdrageCosmetic treatment during orthognathic surgery
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)25-31
Aantal pagina's7
TijdschriftNederlands tijdschrift voor tandheelkunde
Volume123
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - jan.-2016

Citeer dit