Cost-Benefit Analysis in Urban and Regional Planning by J. Schofield

Henk Voogd*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)448-449
  Aantal pagina's2
  TijdschriftTown Planning Review
  Volume59
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - okt-1988

  Citeer dit