Cost-effectiveness Analysis of Hypoallergenic Milk Formulas for the Management of Cow’s Milk Protein Allergy in the United Kingdom

Rui Martins, Mark Connolly*, Eleanor Minshall

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  4 Citaten (Scopus)
  10 Downloads (Pure)
  Filter
  Erratum

  Zoekresultaten