Cost-effectiveness of vaccination strategies to protect older adults: Focus on herpes zoster and influenza

Pieter Taeke Boer ,de

Onderzoeksoutput: Thesis fully internal (DIV)

872 Downloads (Pure)

Samenvatting

Ouderen hebben een verhoogd risico op complicaties en overlijden na een infectieziekte. Vaccineren kan ziektelast voorkomen, maar het gezondheidszorgbudget is beperkt. In dit proefschrift wordt gekeken naar de kosten en effecten van verschillende vaccinatiestrategie├źn tegen twee ziekten met een hoge ziektelast bij ouderen, namelijk gordelroos en influenza (griep).

Er zijn momenteel twee vaccins beschikbaar tegen gordelroos, een levend-verzwakt vaccin en een recombinant vaccin. Met een rekenkundig model werd vastgesteld dat vaccinatie van ouderen met het recombinante vaccin aanzienlijk meer ziektelast kan voorkomen dan vaccinatie met het levend-verzwakte vaccin, vooral bij ouderen boven de 70 jaar. Echter, een verlaging van de vaccinprijs ten opzichte van de verwachte lijstprijs is nodig wil vaccinatie kosteneffectief zijn.

Voor griep werd gekeken naar de kosteneffectiviteit van een nieuw quadrivalent vaccin. Dit vaccin bevat antigenen van een tweede influenza B virus ten opzichte van het bestaande trivalente vaccin. Uit modelanalyses blijkt dat vervanging van het trivalente vaccin door het quadrivalente vaccin kosteneffectief is in welvarende landen. Voor ontwikkelingslanden lijkt dit daarentegen niet het geval en ligt uitbreiding van het bestaande vaccinatieprogramma met het trivalente vaccin meer voor de hand.

Ten slotte werd de kosteneffectiviteit van een griepvaccinatieprogramma voor kinderen bestudeerd. Griepvaccinatie van kinderen kan ouderen indirect beschermen door een verminderde virusverspreiding. Uit berekeningen met een dynamisch model bleek dat kindervaccinatie de ziektelast ten gevolge van griep in alle leeftijden vermindert en dat het kostenbesparend is. Er zijn echter wel zorgen dat griepvaccinatie voor kinderen in individuele jaren kan leiden tot een sterke toename van griep.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Postma, Maarten, Supervisor
  • Wilschut, Jan, Supervisor
Datum van toekenning19-jun.-2020
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-034-2476-7
Elektronische ISBN's978-94-034-2475-0
DOI's
StatusPublished - 2020

Citeer dit