Could SGLT2 Inhibitors Improve Exercise Intolerance in Chronic Heart Failure?

Suzanne N. Voorrips*, Huitzilihuitl Saucedo-Orozco, Pablo I. Sánchez-Aguilera, Rudolf A. De Boer, Peter Van der Meer, B. Daan Westenbrink

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

9 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer8631
Aantal pagina's32
TijdschriftInternational Journal of Molecular Sciences
Volume23
Nummer van het tijdschrift15
DOI's
StatusPublished - 3-aug-2022

Citeer dit