Counselling women about periconceptional use of folic acid: the role of the community pharmacist can be improved

Lolkje Theodora Wilhelmina de Jong-van den Berg, A.H. van der Zee, E.S. Schaafsma, D. de Smit, C. Anderson, M.C Cornel

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)138 - 142
Aantal pagina's5
TijdschriftInt. J. Pharm. Pract.
Volume7
StatusPublished - 1999

Citeer dit