COUNTERFACTUAL PROCESSING AND THE CORRESPONDENCE BETWEEN EVENTS AND OUTCOMES: NORMALITY VERSUS VALUE

P BOUTS, R SPEARS, J VAN DER PLIGT

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)309
Aantal pagina's1
TijdschriftInternational Journal of Psychology
Volume27
Nummer van het tijdschrift3-4
StatusPublished - 1992

Citeer dit