Course of frailty stratified by physical and mental multimorbidity patterns: a 5-year follow-up of 92,640 participants of the LifeLines cohort study

R C Oude Voshaar*, H W Jeuring, M K Borges, R H S van den Brink, R M Marijnissen, E O Hoogendijk, B van Munster, I Aprahamian

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
37 Downloads (Pure)

Zoekresultaten