Course of frailty stratified by physical and mental multimorbidity patterns: a 5-year follow-up of 92,640 participants of the LifeLines cohort study

R C Oude Voshaar*, H W Jeuring, M K Borges, R H S van den Brink, R M Marijnissen, E O Hoogendijk, B van Munster, I Aprahamian

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)
61 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Course of frailty stratified by physical and mental multimorbidity patterns: a 5-year follow-up of 92,640 participants of the LifeLines cohort study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine and Dentistry

Mathematics

Keyphrases